Lopend

Lopende projecten

Antibioticumgebruik en mondzorg

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Astma herziening (kindergeneeskunde) (2018)

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Decubitus

Werkzaamheden
Adviseur proces en methodologie bij ontwikkeling kwaliteitsstandaard
Opdrachtgever
IQ Healthcare

HIV

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en publicatie richtlijn via website
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor HIV Behandelaren

Mondzorg voor jeugdigen

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Nierfalen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

OSAS

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Polyfarmacie

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

Postnatale zorg

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Praktijkrichtlijnenprogramma SAN

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud praktijkrichtlijnenprogramma
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek
  • 1
  • 2
prova
Spoorstraat 31
7051 CG Varsseveld
Mobiel
E-mail
06 - 1005 7363
info@provaweb.nl