2010

Projecten afgerond in 2010

Acné

Werkzaamheden
Vertaling van een richtlijn naar een interactieve wiki
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Ambulante ECG-registratie

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Amputatie

Werkzaamheden
Evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Basaalcelcarcinoom

Werkzaamheden
Vertaling van een richtlijn naar een interactieve wiki
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

COPD (multidisciplinair)

Werkzaamheden
Eindredactie richtlijn
Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO

Fundusfotografie

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

HIV

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en publicatie richtlijn via website
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor HIV Behandelaren

Lichen sclerosus

Werkzaamheden
Procesbegeleiding pressure-cook traject en evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Lymeziekte

Werkzaamheden
Evidence rapport voor richtlijn
Opdrachtgever
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO !---->

Plaveiselcelcarcinoom

Werkzaamheden
Evidence rapport en vertaling van een richtlijn naar een interactieve wiki
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie

Praktijkrichtlijnenprogramma SAN

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud praktijkrichtlijnenprogramma
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Richtlijn voor richtlijnen

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij visie-ontwikkeling
Opdrachtgever
Regieraad Kwaliteit van Zorg

Rubricering zorgonderwerpen

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud web-based databases met kwaliteitsinstrumenten en epidemiologische onderbouwing
Opdrachtgever
Regieraad Kwaliteit van Zorg

SMART doelen ECD

Werkzaamheden
Ondersteuning bij SMART formuleren doelen in electronisch cliëntendossier
Opdrachtgever
Nedap Healthcare

Zorgwiki ECD

Werkzaamheden
Ontwikkeling zorgwiki bij electronisch cliëntendossier
Opdrachtgever
Nedap Healthcare
prova
Spoorstraat 31
7051 CG Varsseveld
Mobiel
E-mail
06 - 1005 7363
info@provaweb.nl