Projecten per discipline

Projecten worden weergegeven op alfabet. Zoekt u projecten van een specifieke discipline, klik dan hieronder op een van de diensten van PROVA en u krijgt een selectie te zien.

Procesbegeleiding en projectmanagement

Effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen

Influenzapandemie

Werkzaamheden
Evidence rapport en procesbegeleiding voor richtlijn
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Inspannings-ECG

Werkzaamheden
Ontwikkeling en herziening praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Intoxicaties

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Jeugdreuma

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Kindergids

Werkzaamheden
Ontwikkeling kindergids voor patiëntveiligheid
Opdrachtgever
VMS Veiligheidsprogramma

Koorts

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Laparoscopie en robotchirurgie

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en redactiewerkzaamheden bij opstellen Engelstalige aanbevelingen
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Urologie

Leidraad voor kwaliteitsstandaarden

Werkzaamheden
Procesbegeleiding en eindredactie (t/m 2019), lid AQUA-netwerk en stuurgroep (vanaf 2020)
Opdrachtgever
Zorginstituut Nederland

Migraine en medicatieovergebruikshoofdpijn

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Neurologie

Mondzorg voor jeugdigen

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Kennisinstituut Mondzorg

MRI

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Nierfalen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Internisten Vereniging

Nierstenen

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Urologie

Onderste luchtweginfecties

Werkzaamheden
Interim projectmanagement
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

OSAS

Werkzaamheden
Ontwikkeling praktijkrichtlijn
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek

Osteoporose

Werkzaamheden
Proces- en methodologische begeleiding bij richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Palliatieve zorg COPD

Werkzaamheden
Interim projectmanagement voor richtlijn
Opdrachtgever
Longalliantie Nederland

Postnatale zorg

Werkzaamheden
Procesbegeleiding bij evidence-based richtlijnontwikkeling
Opdrachtgever
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Praktijkrichtlijnenprogramma SAN

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud praktijkrichtlijnenprogramma
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek
prova
Spoorstraat 31
7051 CG Varsseveld
Mobiel
E-mail
06 - 1005 7363
info@provaweb.nl