Projecten per discipline

Projecten worden weergegeven op alfabet. Zoekt u projecten van een specifieke discipline, klik dan hieronder op een van de diensten van PROVA en u krijgt een selectie te zien.

Praktijkrichtlijnenprogramma SAN

Werkzaamheden
Ontwikkeling en onderhoud praktijkrichtlijnenprogramma
Opdrachtgever
SAN Centra voor Medische Diagnostiek
Omschrijving

De SAN is de koepelorganisatie voor medische diagnostiek. Voor de eerstelijns biomedische functie- en beeldvormende diagnostiek bleek behoefte aan standaardisatie van procedures op kwalitatief hoog niveau. PROVA heeft, samen met de SAN Medici, een programma opgezet voor de ontwikkeling van het zogenoemde praktijkrichtlijnprogramma. De praktijkrichtlijnen van de SAN worden opgesteld aan de hand van evidence uit de literatuur, informatie uit Standard Operating Procedures (SOP's) van de aangesloten diagnostische centra en aansluitende meningsvorming door de SAN Medici en eventueel aanvullende inhoudelijke experts. Er is inmiddels een heel aantal praktijkrichtlijnen afgerond, waarbij de praktijkrichtlijnen periodiek worden geëvalueerd en zonodig geactualiseerd.

De volgende praktijkrichtlijnen zijn in het kader van dit programma met hulp van PROVA ontwikkeld en worden onderhouden: 24-uurs bloeddrukmeting, 30-minuten office bloeddrukmeting, audiometrie, echografie van de prostaat, gynaecologische echografie, ureum ademtest, DEXA, echocardiografie, echografie, enkel-arm index, fundusfotografie, inspannings-ECG, MRI, rust-ECG, Röntgendiagnostiek, spirometrie, ambulante ECG-registratie, ambulante bloeddrukmeting, OSAS en COVID addendum spirometrie.

Status
afgerond (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021), lopend
Klik hier om naar het product van dit project te gaan.

Tags: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, Evidence-based richtlijnontwikkeling, Procesbegeleiding en projectmanagement, Eindredactie, SAN Centra voor Medische Diagnostiek, Lopend, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

prova
Spoorstraat 31
7051 CG Varsseveld
Mobiel
E-mail
06 - 1005 7363
info@provaweb.nl